heffingskortingen 2017

           
            Jonger dan AOW AOW leeftijd
 
* bedrag is afhankelijk van inkomen (box 1)
     
  Algemene heffingskorting  bij inkomen < 19.982 2.254 1.151
  Algemene heffingskorting inkomen tussen 19.982 en 67.068  *  *
  Algemene heffingskorting bij inkomen > 67.068 0  
  Arbeidskorting *       3.223 1.645
  Werkbonus *         1.119 -
  Inkomensafhankelijke combinatiekorting *   2.778 1.418
  Jonggehandicaptenkorting     722 -
  Ouderenkorting bij een inkomen niet meer dan € 36.057 - 1.292
  Ouderenkorting bij een inkomen meer dan € 36.057 - 71
  Alleenstaande ouderenkorting     - 438