Vennootschapsbelasting

 

Algemene informatie voor de vennootschapsbelasting .

 

Tabel tarieven:

 

 

 

 

Deponering jaarrekening: wat is de uiterste termijn?

 

De deponering is mede afhankelijk van de soort rechtspersoon. Voor de Besloten Vennootschap gelden de volgende regels:

  • Binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur de jaarrekening op en legt deze voor aan de aandeelhouders.
  • De aandeelhouders kunnen het bestuur maximaal vijf maanden uitstel verlenen in geval van bijzondere omstandigheden.
  • Na opmaken hebben de aandeelhouders maximaal twee maanden voor het vaststellen van de jaarrekening.
  • Binnen acht dagen na de vaststelling door de A.V. dient de jaarrekening te zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
  • Als alle aandeelhouders ook bestuurder of commissaris zijn leidt het opmaken (ondertekening) van de jaarrekening ook onmiddellijk tot vaststelling en vervalt de periode van twee maanden

Niet tijdig vastgesteld?

Als de aandeelhouders de jaarrekening niet tijdig hebben vastgesteld dan moet een voorlopige jaarrekening worden gedeponeerd.

Hiervoor geldt de termijn van zeven maanden (5 maanden voor opmaken en 2 maanden voor vaststelling), tenzij hiervoor uitstel is verleend. Dan wordt de termijn verlengd met de uitstelperiode (maximaal 5 maanden).